Det lilla företaget för de små företagen

Följande tjänster kan jag erbjuda:

  • Löpande bokföring inkl reskontrabokföring, skattedeklarationer

  • Enklare webbsidor (jmf www.sommarmobler.se)

  • Löpande lönehantering

  • Hjälp vid datorproblem

  • Excellösningar

  • Bildhantering och logotyper

  • Mallar Word Excel Adobe Acrobat

  • Förmedling av CAD-tjänster, nätverkstekniker, webbhotell m.m.

 

    

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Företaget»
Här hittar du information
om företaget.

Tjänster»
Vilka tjänster företaget
utför.

Utbildning»
Lång erfarenhet av utbildning

Länkar»
Blandade länkar

 

 

Välkommen till...